zach roerig girlfriend arme og ben sover
joey world tour car
mor og barn blomster
yahoo japan ホームページ
michael nyqvist beck

knepper dig til techno ​Kontingentsatser

nummeret er i brug Hos ATO betaler du et indendørs legeplads berlin foreningskontingent sammen med et mindre bidrag til ATO's medier - hjemmeside og nyhedsbreve.udlejning af ismaskiner *
Dit samlede foreningskontingent afhænger af, hvilken kontingentgruppe du tilhører.

montana reoler dba Enkelte af vores freddy mercury death lokalforeninger opkræver et årligt kontingent på mellem 100-300 kr. Det beløb vil blive lagt oven i dit foreningskontingent. Du kan se, hvilke lokalforeninger og beløb det drejer sig om længere nede på siden.

knopper og greb sjov måde at lave pengegaver på *Mediedelen er i modsætning til foreningens øvrige virksomhed ikke momspligtig.

park hotel ebeltoft albus dumbledore wand
Ekstra poster

Som medlem af ATO bliver du omfattet af vores kollektive gottlieb & co gruppelivsforsikring i PFA og betaler en præmie, der på grund af bonustilskrivning, er meget lav. - 125 kr. pr. kvartal. Præmien opkræves sammen med kontingentet. Vælger du at være søren ryges hund medlem af IAPD (International Association of Paediatric Dentistry) via os, betaler du samtidig et mindre kontingent på 346 kr. om året. 
 

rejser san francisco Som ansat på overenskomstvilkår efter den kommunale overenskomst, er du omfattet af en insight cosmetics group regnskab faginvaliditetsforsikring, der betales af det pensionsbidrag, din arbejdsgiver hver måned indbetaler til PFA. Fremover behøver du derfor ikke selv at tegne en dyr erhvervsudygtighedsforsikring. Den vil være inkluderet i din pension!

 
Når du er studerende er medlemskab af ATO gratis

suzuki vitara van  

invasive planter i danmark  Fra dag ét på studiet kan du blive gratis medlem hos ATO.

  • Du skal bare selv melde dig ind. Det gratis medlemsskab gælder under hele uddannelsen og til et år efter, at du bliver cand. odont. 
  • store dyr perleplader Herefter betaler du fuld medlemskontingent.

karen sloth andersen  

lenny kravitz pants KONTINGENTSATSER 2018
champagne and flowers
john jens koefoed rod stewart have yuo ever seen the rain
100 % medlem​ 2.757 kr.​ pr. kvartal
​85 % medlem 2.344 kr.​ pr. kvartal
60 % medlem 1.546 kr. pr. kvartal
​25 % medlem 690 kr.​ pr. kvartal
​20 % medlem 552 kr.​ pr. kvartal
​15 % medlem 416 kr.​ pr. kvartal
​5 % medlem 138 kr.​ pr. kvartal
​IAPD ​357 kr. pr. kvartal
​Gruppeliv  125 kr.​ pr. kvartal
​Medier 31 kr.​ pr. kvartal
 
 
hotel nazionale rome KONTINGENTER I LOKALFORENINGER

guggenheim new york museum pludselig opstået skade  

odder kommune krak Der skal kun betales kontingent i disse lokalforeninger:

frames and jones Lokalforening Fyn og Trekantområdet: 200 kr. om året
Lokalforening København/Frederiksberg 100 kr. om året
Lokalforening Midt-Vest 300 kr. om året
Lokalforening Nordjylland 150 kr. om året 


sjovt indslag til konfirmation  
brewing stand recipe Husk at du får et årligt fradrag på 6000 kr. på dit fagforeningskontingent.
 
 
 
Hvem har hvilke kontingentsatser?
hvad er et normalt vandforbrug  
lægebesøg i udlandet  
gladys knight and the pips  
sn nyheder vordingborg 100 % betales af aktive medlemmer.
 
trouble coldplay lyrics 85 % betales af aktive medlemmer fra Norge eller Sverige, der arbejder i Danmark, og som samtidig har valgt at bevare et medlemskab af hjemlandets tandlægeforening. Dette medlemskab kan opretholdes for 15 % af hjemlandets tandlægeforenings kontingent.
 
tastatur med lys bilka 60 % betales af tandlæger, der er i gang med videreuddannelse i ortodonti på Aarhus eller Københavns Tandlægeskole. Tandlægen skal selv ansøge om kontingentnedsættelse.
afstand til tv  
laura christensen gift 25 % betales af aktive medlemmer, der er midlertidigt ude af erhverv f.eks. på grund af ledighed, orlov, midlertidig beskæftigelse i udlandet og lignende samt for tandlæger, der efter pensionering bevarer en beskæftigelse på op til otte timer pr. uge, og som er bevilliget kontingentnedsættelse af hovedbestyrelsen efter ansøgning herom.
 
marina bay sands infinity pool 20 % betales af erhvervsaktive tandlæger, som udfører arbejde eller er arbejdssøgende uden for det odontologiske arbejdsområde samt tandlæger ansat på overenskomst med staten eller regionerne, på Grønland eller Færøerne og hvor tandlægen har fravalgt individuel bistand i relation til løn- og ansættelsesvilkår. Passive medlemmer er endvidere personer uden tandlægeuddannelse, der er tilknyttet eller har en særlig interesse i tandlægefaglig virksomhed.
 
tegninger af mennesker 15 % betales af danske tandlæger, der arbejder i Norge eller Sverige og som er aktive medlemmer af tandlægeforeningerne i disse lande, men samtidig har valgt at bevare sit medlemskab af ATO. Kontingentet til tandlægeforeningerne i Norge og Sverige reduceres til 85 % af de respektive foreningers kontingent.
 
unturned id stem 5 % betales af tilsluttede medlemmer med. Tilsluttede medlemmer er tandlæger, der ikke længere er i erhverv som tandlæge eller andet primært som følge af pensionering.
parfume økologisk forskellige dufte  
champagne cooler bollinger IAPD kontingent betales af dem, der gennem ATO indmelder sig i IAPD (International Association of Paediatric Dentistry). Kontingentet er et årskontingent.
 
hvornår startede anden verdenskrig Gruppeliv betales af alle aktive medlemmer indmeldt i ATO efter 1. oktober 1986 samt af de, der er indmeldt før denne dato og som aktivt har meldt sig til ordningen.
 
Tandlægestuderende der er studentermedlemmer er kontingentfri i hele studietiden og i et helt år efter eksamen.
ATO’s medier + moms betales af alle undtaget tilsluttede medlemmer. Det er en af revisionen foreslået udskillelse, der giver foreningen en lille økonomisk fordel ved at kunne trække del moms fra.​

online handel tyskland skole på anholt

paulina gaitán ruíz  

hero splendor 110 Senest opdateret august 2017

posca tusser på vindue  

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem
 

ældre på job Kurser og arrangementerfeta melon salat

legetøj skateboard rampe