dianna agron wiki escape room copenhagen
suzuki sx4 2016
joey jordison injury
jord ph værdi
steen verner anersen

raspberry pi 4 ATO 

Organisation

iphone hospital slagelse


salat med jordbær og blåbær   

Formål

visit karlskrona sweden ATO er en demokratisk organisation, der er uafhængig af partipolitiske interesser. Det er organisationens formål at varetage offentligt ansatte tandlægers interesser på følgende områder:
 
  • at sikre offentligt ansatte tandlæger de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår 

  • at sikre størst mulig indflydelse på den offentlige tandplejes rammevilkår så den offentlige tandpleje får fortsatte udviklingsmuligheder

  • at sikre den faglige udvikling gennem en forskning og uddannelse herunder efter- og videreuddannelse på højeste internationale niveau

lastbiler på youtube  

Værdier

møbler lagersalg århus ATO forfølger sine mål på grundlag af følgende fælles værdigrundlag:

  • alle borgere i Danmark skal have adgang til et tandplejetilbud, der sikrer sunde tænder for alle (lige adgang til sundhedsydelser)

  • tandplejemidlerne skal anvendes på den måde, der giver mest tandsundhed for pengene (forebyggelse frem for helbredelse).

Organisation

yilmaz guney filmleri ATO har til brug for udøvelse af interessevaretagelsen opbygget en organisation, der bygger på anerkendte demokratiske principper:

  • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert andet år i lige årstal. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer har kompetence til og ansvar for:

  • Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for foreningens indsats
  • Vedtægter og vedtægtsændringer
  • Økonomi ved godkendelse af regnskaber og fastlæggelse af budget og kontingent

  • Valg af formand, hovedbestyrelse samt intern og ekstern revisor

introduktion til bogsæsonen 2016  

smukke natur billeder forsinket fly kompensation Hovedbestyrelsen, der er valgt af generalforsamlingen, operationaliserer og gennemfører foreningens politik mellem generalforsamlingerne i overensstemmelse med givne retningslinjer.

quantum vitality group Herudover kontrolleres, at foreningens sekretariat forvalter foreningens økonomi samt øvrige opgaver i overensstemmelse med givne retningslinjer

meget kort hår william klink rasmussen Fagpolitisk råd, der består af repræsentanter fra lokalforeningerne, indkaldes af hovedbestyrelsen i år, hvor der ikke er generalforsamling.

hvor ligger hobro Fagpolitisk råd rådgiver hovedbestyrelsen om hvorvidt operationaliseringen af indsatsen på det faglige og det fagpolitiske område følger generalforsamlingens retningslinjer samt foreningens formål og værdier.

den midtatlantiske ryg advokaterne store torv Forretningsudvalget varetager efter delegation fra Hovedbestyrelsen de daglige politiske opgaver og den daglige kontrol med foreningens driftsopgaver

canal 9 programoversigt Udvalgene og ad hoc grupperne nedsættes af hovedbestyrelsen til at løse specifikke opgaver for foreningen. Opgaverne delegeres i form af et kommissorium eller beskrives i forretningsorden for udvalget. Der er nedsat udvalg til planlægning af efteruddannelsesvirksomheden, til varetagelse af interesser på arbejdsmiljøområdet samt til indsamling og formidling af faglig viden.

den shortest man i verden privat rengøring københavn Forhandlingsudvalget er sammensat af medlemmer udpeget af hovedbestyrelsen og medlemmer udpeget af forhandlingsrådet.

jubii email login Forhandlingsudvalget har særlige beføjelser, i det udvalget har kompetence til at føre de kollektive forhandlinger om medlemmernes overenskomster- og aftaler samt forestå interessevaretagelsen og politikfastlæggelsen på løn- og ansættelsesvilkårsområdet.

søde digte til min kæreste Stillingtagen til aftaler- og overenskomster foregår ved urafstemning blandt de berørte medlemmer.

jægermeister + redbull Forhandlingsrådet, der sammensættes af repræsentanter fra de lokale foreninger, indkaldes af forhandlingsudvalget i år med kravsudtagelse samt i år med kollektive forhandlinger. 
 
Ud over at udpege medlemmer til forhandlingsudvalget, godkender rådet det mandat som forhandlingsudvalget går til de kollektive overenskomster med, ligesom rådet afgiver stemmevejledning til medlemmerne når et forhandlingsresultat foreligger.
 
Forhandlingsrådet rådgiver herudover forhandlingsudvalget ved operationalisering af politikker på løn- og ansættelsesvilkårsområdet
 
gammeldags oksesteg på weber Chefforum, der sammensættes af lokale chefrepræsentanter, indkaldes af forhandlingsudvalget efter samme retningslinjer som forhandlingsrådet. Chefforum er rådgivende i forhold til forhandlingsråd og forhandlingsudvalg om chefernes løn- og ansættelsesvilkår.

nippon karate do kai Lokalforeningerne består af de medlemmer, der arbejder eller bor i lokalforeningens geografiske dækningsområde.
Lokalforeningerne afholder generalforsamling og vælger bestyrelser på samme måde som landsforeningen.

læge inger juhl kolding Lokalforeningen har til opgave at foranstalte lokale diskussioner af foreningens politik blandt lokalforeningens medlemmer for på denne måde at klæde lokalforeningens repræsentanter i rådene på til at rådgive hovedbestyrelsen.
 
komælk og baby Lokalforeningerne forestår herudover tilrettelæggelse af lokal faglig efteruddannelse samt tilrettelæggelse af sociale arrangementer med henblikegon schiele man in orange jacket på rock blue jacket at styrke det lokale netværk blandt de offentligt ansatte tandlæger i lokalområdene.
Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem
 

staffordshire terrier mischling Kurser og arrangementerhvor ligger sneglen amager strand

braids lys hår