leje af mobilhome usa barnama jaded eadi dam ba dam
morgana mid guide
lee remick and husband
legende børn skilt
træ kamera bloomingville

baby uro stativ

porto seguro brasilien
coffee shops near me Hvem er ATO?
- ATO
mens shirts fabrics  er vores medlemmer

gørding skole forældreintra  
boiling water tap ATO er en faglig organisation for ansatte tandlæger.
 
Vores medlemmer er kommunalt og privatansatte tandlæger. De øvrige medlemmer er ansatte på de to tandlægeskoler eller inden for andre områder af tandplejen.
 

Foreningens mål er dobbelt:

  • At arbejde for gode løn- og ansættelsesvilkår for alle ansatte tandlæger.
  • At arbejde for en konstant forbedring af tandsundheden.

dansk tipstjeneste regler udbetaling ATO ønsker at skabe en tæt sammenhæng mellem medlemmernes ønsker og de aktiviteter, vi sætter i gang, og derfor er foreningen bygget op, så det enkelte medlem altid er sikret direkte indflydelse på beslutningerne.
Omvendt er vi så også afhængige af, at medlemmerne bruger deres indflydelse. Der er kun kort vej fra tanke til handling. Som medlem ringer eller mailer man bare. Hovedbestyrelsen, formanden og sekretariatet er til at få fat i.
 
zoneterapi baby kolding Vi super saiyan videl taler gerne de svages sag og gør et stort opsøgende og forebyggende arbejde for at tandplejetilbuddene når ud til alle. Vi blander os i den offentlige debat, og vi farer i blækhuset, når det kræves.
 
ATO tager udgangspunkt i, hvad vores medlemmer oplever som vigtigst i arbejdet for en optimal tandsundhed. Derfor reviderer vi også løbende vores sundhedspolitik i forhold til samfundsudviklingen.
 
stream starting soon ATO har stor erfarinmontane air jacket g i at kæmpe for gode løn- og ansættelsesvilkår for ansatte tandlæger. Vi er kendt for at bide os fast i forhandlingsbordet, når det gælder om at hente de bedste løn-, ansættelses- og pensionsvilkår hjem til vores medlemmer.
 
Da vi startede foreningen tilbage i 1985 var målsætningen at arbejde for en konstant forbedring af tandsundheden og af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. Den målsætning har vi stadigvæk.
 

Velkommen i fællesskabet!

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem
 

dgi skydning ranglister Kurser og arrangementeradvokat poul turley

apollo rejser tlf nr